El Consell Comarcal ha desenvolupat la següent enquesta de satisfacció del Servei de transport escolar del Vallès Occidental, com a instrument que permetrà l’avaluació i la millora contínua.
Es garanteix l’anonimat dels participants així com, el tractament col·lectiu de les respostes.


Cal seleccionar una opció


Parada
1. La parada assignada és de fàcil accés?
Cal seleccionar una opció
2. La parada està ben ubicada?
Cal seleccionar una opció


Horaris
3. Pel que fa als horaris:
3.1. Puntualitat a la recollida
Cal seleccionar una opció
3.2. Puntualitat a la tornada
Cal seleccionar una opció


4. Considera adient el temps del recorregut (ruta) del vehicle?
Cal seleccionar una opció


1/5